Art.-Nr.DHGL1
KE  50x355035M1010
KE  80x608060M1212
KE125x9012590M1616